Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Tisvilde senest i juni måned og indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside www.oellekollegrundejere.dk og foreningens opslagstavle på strandtrappestien senest 14 dage før generalforsamlingen.
Hvert medlem har en stemme pr. parcel. Stemmeafgivning kan ske med skriftlig fuldmagt.
Husk: Forslag, der ønskes behandlet på den næste ordinære generalforsamling, skal være indgivet til formanden senest den 30. april. Forslaget offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Der er særlige regler for ekstraordinære generalforsamlinger.

Generalforsamling 2024 

Årets generalforsamling blev afholdt søndag den 9. juni 2024 kl. 10.30 til 12.15 i centersal 2 på Sankt Helene Kursus og Feriecenter.

Tilstede var 20 inkl. bestyrelse, i alt 17 stemmeberettigede + 5 fuldmagter, ud af 95 medlemmer.


Dagsorden, referat, regnskab og budget til nyeste generalforsamling samt tidligere års generalforsamlingsreferater findes under Dokumenter