Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Tisvilde senest i juni måned og indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside www.oellekollegrundejere.dk og foreningens opslagstavle på strandtrappestien senest 14 dage før generalforsamlingen.
Hvert medlem har en stemme pr. parcel. Stemmeafgivning kan ske med skriftlig fuldmagt.
Husk: Forslag, der ønskes behandlet på den næste ordinære generalforsamling, skal være indgivet til formanden senest den 30. april. Forslaget offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Der er særlige regler for ekstraordinære generalforsamlinger.

Den ordinære Generalforsamling blev i 2022 afholdt på Sankt Helene Centeret søndag den 19. juni 2022 fra kl. 10.30 til 12.30. Se dagsordenen her:


Her finder du de seneste generalforsamlingsreferater:
Referat, ekstraordinær generalforsamling (1) 15.8.21 ØGF 2021
Referat ekstraordinær generalforsamling (2) 15.8.21 ØGF 2021
Referat ordinær generalforsamling 2021
Dagsorden til nyeste generalforsamlinger samt tidligere års generalforsamlingsreferater findes under Dokumenter