Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Tisvilde senest i juni måned og indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside www.oellekollegrundejere.dk og foreningens opslagstavle på strandtrappestien senest 14 dage før generalforsamlingen.
Hvert medlem har en stemme pr. parcel. Stemmeafgivning kan ske med skriftlig fuldmagt.
Husk: Forslag, der ønskes behandlet på den næste ordinære generalforsamling, skal være indgivet til formanden senest den 30. april. Forslaget offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Der er særlige regler for ekstraordinære generalforsamlinger.

Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling blev afholdt søndag den 18. juni 2023 kl. 10.30 til 12.15 på Sankt Helene Kursus og Feriecenter. Der deltog 28 personer fra 23 parceller, herunder 4 fra bestyrelsen. Efterfølgende var der en hyggelig frokostbuffet i restauranten.

Dagsorden samt information om tilmelding til frokost m.m. kan læses her


Her finder du de seneste generalforsamlingsreferater:
Referat, ordinær generalforsamling 2022

Referat, ekstraordinær generalforsamling (1) 15.8.21 ØGF 2021
Referat ekstraordinær generalforsamling (2) 15.8.21 ØGF 2021
Referat ordinær generalforsamling 2021
Dagsorden til nyeste generalforsamlinger samt tidligere års generalforsamlingsreferater findes under Dokumenter