Historie

Såfremt du er interesseret i historiske informationer om Grundejerforeningen og udviklingen i vort område, samt ønsker svar på f.eks.:
  • Hvor lå det 1. hus?
  • Hvad kostede grundene da de blev udstykket?
  • Har der altid været en strandtrappe?
  • Hvorfor er vejene asfalterede?
  • Hvor fik “Tante Nalle” og “Amerikaneren” vand fra i 50.erne
  • Hvem stiftede grundejerforeningen?
  • Hvad betyder Øllekolle?
  • Hvornår fik vi kloakker og el-forsyning?
  • Hvorfor er der kun indkørsler på den ene side af Stokkevej?
Så er hjælpen her!

Alt det ovenstående – og meget mere – står beskrevet i et hæfte, der blev udgivet i forbindelse med Grundejerforeningens 40 års jubilæum i 1991. Web-redaktionen har nu lavet en let læselig udgave.

God fornøjelse.