Haveaffald

Grenaffald afhentes næste gang i uge 43 (23- 27. oktober 2023)

Du kan lægge grenaffald ud i rabatten fra den 14-22 oktober.


Grundejerforeningen har i samarbejde med Vejby Cementstøberi Aps. en ordning, hvor grenaffald hentes i foråret og efteråret. Alle medlemmer af Grundejerforeningen kan benytte ordningen, og informeres via foreningens hjemmeside samt mail om afhentningtidspunkt, og om hvad der kan lægges ud og hvornår. Du kan se hvad der må lægges i grenbunken her: