Nyheder

Opdateret den 19. Marts 2024

Haveaffald (grenordning) forår 2024

Grenaffaldet bliver afhentet i løbet af uge 15 (8-14 april, 2024) i samarbejde med Vejby Cementstøberi.

Hvornår må der lægges grenaffald ud i rabatten: Fra mandag den 25. marts til søndag den 7. april, 2024.

Benyt altid lejligheden til at beskære træer og buske langs vejen mindst 1 meter ind fra vejkanten.

Se herunder hvad der må lægges i grenbunken


Strandtrappen er færdig og klar til brug

Året er blevet rundet af med byggeriet af vores nye Strandtrappe, som nu er færdig og fuldt farbar. Vi håber, at alle vil få glæde af den pæne og lidt bredere solidt byggede trappe, som forventes at kunne holde i mindst 25 år. Foreløbig har den bestået “stormprøven” uden problemer.

Trappen er nu er helt klar til brug, og strandtrappedøren er ulåst frem til den 1. april. Herefter skal nøglebrikken anvendes i hele sommerhalvåret.

Besøg gerne trappen og lad os høre, hvad I synes om resultatet😊


Ny Kasserer i ØGF

Bestyrelsen kan med stor glæde tage i mod Ole Nicolaisen, Rørkæret 2, Tisvildeleje, som ny kasserer I Øllekolle Grundejerforening. Ole bor fast på adressen, og han har selv valgt at bidrage til foreningens bestyrelsesarbejde fremadrettet. De øvrige medlemmer af Bestyrelsen ser frem til et godt konstruktivt samarbejde.

Ole er konstitueret, ind til et formelt valg kan finde sted ved næste Generalforsamling. Han overtager posten fra Helle Gammelgaard.

Som følge af at der er fundet en ny frivillig kasserer er ekstern bistand unødvendig, og kontingentet for 2024 er nedsat fra Kr. 950 til Kr. 750 plus vejbidrag Kr. 500, jf. referat fra Generalforsamlingen i 2023.


Ny affaldsordning – 2 skraldespande på hver matrikel

Ny affaldsløsning for husholdninger

Der er oprettet et nyt punkt i hovedmenuen hvor du løbende bliver informeret om den ny affaldsordning som træder i kraft efteråret 2023 – foråret 2024.

Det er vigtige ændringer som berører alle, så læs videre ved at trykke på knappen herunder.


Renovering af strandtrappen


Generalforsamling 2023 

Årets generalforsamling blev afholdt søndag den 18. juni 2023 kl. 10.30 til 12.15 på Sankt Helene Kursus og Feriecenter. Der deltog 28 personer fra 23 parceller, herunder 4 fra bestyrelsen. Efterfølgende var der en hyggelig frokostbuffet i restauranten.


Reparation af vejhuller

Før reparation
Efter reparation

Der er i april 2023 konstateret 1 trafikfarligt hul samt 9 små huller, der kan blive trafikfarlige i løbet af sommeren på Toftevej. Hullerne er asfalteret i maj 2023 med midlerne fra vores vejbidragskonto.

Næste reparation bliver i november 2023.

HUSK at det altid er den enkelte grundejer der er ansvarlig for midlertidigt at udbedre nye trafikfarlige huller i vejen indtil næste reparation. Brug gerne stabilgrus som holder bedst.


Strandtrappedøren er åben i vintersæsonen

Strandtrappedørens lås

Strandtrappedøren er åben i vintersæsonen, så du skal ikke bruge nøglebrikken for at komme ind før efter 1. april 2024.

Den nye trappe er i fin stand, men kan være men lidt glat når den er våd – så pas på!


Engelsk og tysk udgave af mini-ordensreglerne

Den danske mini-udgave af ordensreglerne er nu oversat til engelsk og tysk, – lige til at printe ud og hænge op – så du og dine lånere af huset let kan huske græsslåningstidpunkter, parkeringsregler, støjregler mm.

Find din version her:


Elektroniske nøgle til strandtrappedøren

De nye nøglebrikker

Du skal bruge den ny nøglebrik for at åbne stranddøren i sommersæsonen (1. marts til 1. november).

Hold nøglebrikken foran det firkantede felt under håndtaget – når låsen lyser grønt kan døren åbnes.

FUNKTIONSFEJL (rødt lys og bip) eller TABT NØGLE: Kontakt formanden på Tlf. 40752719. HUSK også at give besked hvis nøglen forsvinder, så den kan blive slettet i nøglesystemet for at forhindre misbrug.


Hegn og træer

Se et nyt menupunkt med alt hvad der er værd at vide om hegn og høje træer.


Grundejerforeningens historie

  • Ved du hvor det 1. hus lå?
  • Hvad kostede grundene da de blev udstykket?
  • Hvad betyder Øllekolle?
  • Har der altid været en strandtrappe?
  • Hvornår fik vi kloakker?

Pas på vores rabatter

Skade på rabatten

Rabatterne bliver igen i år ødelagt pga tung kørsel på vejene. I langt de fleste tilfælde er årsagen “bred” parkering i den ene side af rabatten, hvilket medfører at lastvogne eller større biler kører over i den modsatte rabat og ødelægger denne samt vejen.

HUSK derfor at parkere din bil på egen grund og holde tilbage for tung trafik.

Såfremt du bygger, gælder det samme for håndværkerne. Kan håndværkerne ikke parkere på egen grund, bør rabatten dækkes med plader og modsatte side bør afspærres eller pladedækkes.


Ordensregler

Bestyrelsens seneste forslag til ordensregler er blevet behandlet ved den ekstraordinære Generalforsamling 15.august 2021. Der var stort flertal for at indføre det seneste forslag til ordensregler for Grundejerforeningen.