Nyheder

Opdateret den 16. september 2023

Haveaffald

Grenaffald afhentes næste gang i uge 43 (23- 27. oktober 2023)

Du kan lægge grenaffald ud i rabatten fra den 14-22 oktober.

Se herunder hvad der må lægges i grenbunken


Ny Kasserer i ØGF

Bestyrelsen kan med stor glæde tage i mod Ole Nicolaisen, Rørkæret 2, Tisvildeleje, som ny kasserer I Øllekolle Grundejerforening. Ole bor fast på adressen, og han har selv valgt at bidrage til foreningens bestyrelsesarbejde fremadrettet. De øvrige medlemmer af Bestyrelsen ser frem til et godt konstruktivt samarbejde.

Ole er konstitueret, ind til et formelt valg kan finde sted ved næste Generalforsamling. Han overtager posten fra Helle Gammelgaard.

Som følge af at der er fundet en ny frivillig kasserer er ekstern bistand unødvendig, og kontingentet for 2024 er nedsat fra Kr. 950 til Kr. 750 plus vejbidrag Kr. 500, jf. referat fra Generalforsamlingen i 2023.


Ny affaldsordning – 2 skraldespande på hver matrikel

Ny affaldsløsning for husholdninger

Der er oprettet et nyt punkt i hovedmenuen hvor du løbende bliver informeret om den ny affaldsordning som træder i kraft efteråret 2023 – foråret 2024.

Det er vigtige ændringer som berører alle medlemmer, så tryk på knappen!


Renovering af strandtrappen

Hele den slidte trappe med samtlige 171 trin er planlagt til at blive udskiftet med en helt ny trappe i 2023/2024. Det skønnes, at dette vil koste 3-400.000 Kr. Generalforsamlingen har godkendt udskiftningen – læs mere under generalforsamlingsreferater 2022.


Generalforsamling 2023 

Årets generalforsamling blev afholdt søndag den 18. juni 2023 kl. 10.30 til 12.15 på Sankt Helene Kursus og Feriecenter. Der deltog 28 personer fra 23 parceller, herunder 4 fra bestyrelsen. Efterfølgende var der en hyggelig frokostbuffet i restauranten.


Reparation af vejhuller

Før reparation
Efter reparation

Der er i april 2023 konstateret 1 trafikfarligt hul samt 9 små huller, der kan blive trafikfarlige i løbet af sommeren på Toftevej. Hullerne er asfalteret i maj 2023 med midlerne fra vores vejbidragskonto.

Næste reparation bliver i efteråret 2023.

HUSK at det altid er den enkelte grundejer der er ansvarlig for midlertidigt at udbedre nye trafikfarlige huller i vejen indtil næste reparation. Brug gerne stabilgrus som holder bedst.


Grenaffaldet fra foråret 2023 er afhentet

Næste grenafhentning bliver i efteråret 2023

Benyt altid lejligheden til at beskære træer og buske langs vejen mindst 1 meter ind fra vejkanten. Læs Gribskov Kommunes vejledning her.

Se herunder hvad du må lægge i bunken:


Strandtrappedøren er nu låst efter at have været åben i vintersæsonen

Strandtrappedørens lås

Strandtrappedøren er nu låst for sommersæsonen  (1. marts til 1. november), så du skal bruge nøglebrikken for at komme ind.

Trappen er i god stand, men lidt glat når den er våd – så pas på!


Engelsk og tysk udgave af mini-ordensreglerne

Den danske mini-udgave af ordensreglerne er nu oversat til engelsk og tysk, – lige til at printe ud og hænge op – så du og dine lånere af huset let kan huske græsslåningstidpunkter, parkeringsregler, støjregler mm.

Find din version her:


Elektroniske nøgle til strandtrappedøren

De nye nøglebrikker

Du skal bruge den ny nøglebrik for at åbne stranddøren i sommersæsonen (1. marts til 1. november).

Hold nøglebrikken foran det firkantede felt under håndtaget – når låsen lyser grønt kan døren åbnes.

FUNKTIONSFEJL (rødt lys og bip) eller TABT NØGLE: Kontakt formanden på Tlf. 40752719. HUSK også at give besked hvis nøglen forsvinder, så den kan blive slettet i nøglesystemet for at forhindre misbrug.


Hegn og træer

Se et nyt menupunkt med alt hvad der er værd at vide om hegn og høje træer.


Grundejerforeningens historie

  • Ved du hvor det 1. hus lå?
  • Hvad kostede grundene da de blev udstykket?
  • Hvad betyder Øllekolle?
  • Har der altid været en strandtrappe?
  • Hvornår fik vi kloakker?

Pas på vores rabatter

Skade på rabatten

Rabatterne bliver igen i år ødelagt pga tung kørsel på vejene. I langt de fleste tilfælde er årsagen “bred” parkering i den ene side af rabatten, hvilket medfører at lastvogne eller større biler kører over i den modsatte rabat og ødelægger denne samt vejen.

HUSK derfor at parkere din bil på egen grund og holde tilbage for tung trafik.

Såfremt du bygger, gælder det samme for håndværkerne. Kan håndværkerne ikke parkere på egen grund, bør rabatten dækkes med plader og modsatte side bør afspærres eller pladedækkes.


Spuling af dræn på Gyvelvej

Spuling af dræn på Gyvelvej. 19. januar 2022.

I forbindelse med reparation af dræn-stikledning fra Godhavnsvej 25 og 27, er der i januar 2022 gennemført en spuling af vores dræn på Gyvelvej fra Godhavnsvej til Engvej. Der er konstateret en delvis blokering ca. 20m fra Engvej, men vand kan passere og der er ikke fyldte brønde ovenfor. Hermed lukkes sagen for nu.


Ordensregler

Bestyrelsens seneste forslag til ordensregler er blevet behandlet ved den ekstraordinære Generalforsamling 15.august 2021. Der var stort flertal for at indføre det seneste forslag til ordensregler for Grundejerforeningen.