Nyheder

Opdateret den 28. Marts 2023


Grenaffald hentes foråret 2023 i uge 16

Næste grenafhentning bliver i uge 16, 2023.

Du kan lægge grenaffald ud i rabatten fra søndag den 3. april til søndag den 16. april 2023.

Benyt lejligheden til at beskære træer og buske langs vejen mindst 1 meter ind fra vejkanten. Læs Gribskov Kommunes vejledning her.

Se herunder hvad du må lægge i bunken:


Strandtrappedøren er nu låst efter at have været åben i vintersæsonen

Strandtrappedørens lås

Strandtrappedøren er nu låst for sommersæsonen  (1. marts til 1. november), så du skal bruge nøglebrikken for at komme ind.

Trappen er i god stand, men lidt glat når den er våd – så pas på!


Asfaltarbejde efterår 2022 udført

Stor kantreparation Stokkevej

I oktober 2022 er der udført vejreparationer med midlerne fra vores vejbidragskonto. I alt 14 skader er repareret på Toftevej og Stokkevej.

Næste reparation er planlagt til forår 2023. HUSK at det altid er den enkelte grundejer der er ansvarlig for midlertidigt at udbedre nye trafikfarlige huller i vejen indtil næste reparation. Brug gerne stabilgrus som holder bedst.


Engelsk og tysk udgave af mini-ordensreglerne

Den danske mini-udgave af ordensreglerne er nu oversat til engelsk og tysk, – lige til at printe ud og hænge op – så du og dine lånere af huset let kan huske græsslåningstidpunkter, parkeringsregler, støjregler mm.

Find din version her:


Elektroniske nøgle til strandtrappedøren

De nye nøglebrikker

Du skal bruge den ny nøglebrik for at åbne stranddøren i sommersæsonen (1. marts til 1. november).

Hold nøglebrikken foran det firkantede felt under håndtaget – når låsen lyser grønt kan døren åbnes.

FUNKTIONSFEJL (rødt lys og bip) eller TABT NØGLE: Kontakt formanden på Tlf. 40752719. HUSK også at give besked hvis nøglen forsvinder, så den kan blive slettet i nøglesystemet for at forhindre misbrug.


Referat fra generalforsamlingen 2022

Bestyrelsen

Den ordinære Generalforsamling blev afholdt på Sankt Helene Centeret søndag den 19. juni 2022. Der var 29 af grundejerforeningens 96 stemmeberettigede medlemmer til stede, og 24 personer deltog i den efterfølgende hyggelige og dejlige frokost.

Du kan læse referatet her:


Hegn og træer

Se et nyt menupunkt med alt hvad der er værd at vide om hegn og høje træer.


Grundejerforeningens historie

  • Ved du hvor det 1. hus lå?
  • Hvad kostede grundene da de blev udstykket?
  • Hvad betyder Øllekolle?
  • Har der altid været en strandtrappe?
  • Hvornår fik vi kloakker?

Pas på vores rabatter

Skade på rabatten

Rabatterne bliver igen i år ødelagt pga tung kørsel på vejene. I langt de fleste tilfælde er årsagen “bred” parkering i den ene side af rabatten, hvilket medfører at lastvogne eller større biler kører over i den modsatte rabat og ødelægger denne samt vejen.

HUSK derfor at parkere din bil på egen grund og holde tilbage for tung trafik.

Såfremt du bygger, gælder det samme for håndværkerne. Kan håndværkerne ikke parkere på egen grund, bør rabatten dækkes med plader og modsatte side bør afspærres eller pladedækkes.


Spuling af dræn på Gyvelvej

Spuling af dræn på Gyvelvej. 19. januar 2022.

I forbindelse med reparation af dræn-stikledning fra Godhavnsvej 25 og 27, er der i januar 2022 gennemført en spuling af vores dræn på Gyvelvej fra Godhavnsvej til Engvej. Der er konstateret en delvis blokering ca. 20m fra Engvej, men vand kan passere og der er ikke fyldte brønde ovenfor. Hermed lukkes sagen for nu.


Ordensregler

Bestyrelsens seneste forslag til ordensregler er blevet behandlet ved den ekstraordinære Generalforsamling 15.august 2021. Der var stort flertal for at indføre det seneste forslag til ordensregler for Grundejerforeningen.