Foreninger

Gribskov Landligger Forbund

Øllekolle Grundejerforening er medlem af Gribskov Landligger Forbund (GLF), og bestyrelsen i Øllekolle Grundejerforening deltager i GLF´s møder.

Forbundets formål er at fremme sager af fælles interesse for landliggerne i Gribskov Kommune overfor blandt andet statslige, regionale og kommunale myndigheder samt offentlige og private virksomheder og initiativer.

Typiske emner er: Lokalplaner, vejplaner, affaldssortering, kloakering, kystbeskyttelse, mega-sommerhuse, forurening af søer og åer samt projekt Kongernes Nordsjælland.

Gribskov Landligger Forbund har nu 101 grundejerforenings-medlemmer, som repræsenterer cirka 8.000 sommerhusejere i Gribskov Kommune, og GLF bliver derfor hørt af både politikere og administrationen i Gribskov Kommune!


Herunder er samlet en række af de lokale foreninger og interesseorganisationer, der arbejder for vores lokalsamfund i en mange sammenhænge. Grundejerforeningen er ikke medlem af disse foreninger.

Tisvilde Lokalråd

Lokalrådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet. Tisvilde Lokalråd arrangerer blandt andet Loppemarked, Juletræ på Birkepladsen, søger om Trafikregulering, mm.

Tisvilde Lokalråd er medlem af Lokalforeningsrådet (Lokalråd, borgerforeninger, bylaug, mfl. i Gribskov Kommune).


Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i deres egenskab af grundejere i foreningens område og bevare Tisvildes specielle egenart og sikre en balanceret udvikling. Foreningens formål er desuden at virke til gavn for naturen tæt på grundejerne, særligt i og omkring Tisvilde Hegn, Stranden, Kysten og Havet.


Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen arbejder for at udvikle Tisvildeleje til en klassisk badeby, som appellerer til landliggere, fastboende såvel som næringsdrivende. En by som tilbyder kulturelle og kommercielle tiltag af høj kvalitet – i formater, der passer til byen.
Tisvildeleje er ikke og skal ikke være et frilandsmuseum, men der er behov for ansvarlig og kritisk stillingtagen til mange af de events og tiltag, som i tiltagende grad afvikles i byen.


Hegnets Venner

Lokal arbejdsgruppe nedsat af Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn (360 medlemmer) og Tisvildelejeforeningen (300 medlemmer), med støtteerklæringer fra blandt andet Vejby-Tibirke Selskabet, m.fl.

Website: ingen, se under de respektive websites.


Vejby-Tibirke Selskabet

Vejby-Tibirke Selskabets formål er at bevare og styrke kendskabet til Vejby-Tibirke-egnens særpræg. Dette sker ved at indsamle kunst og litteratur skabt af kunstnere, som har boet eller virket på egnen.

  • Formand Chr. Friis, mobil: 30695566
  • Email: friis.laebo@mail.dk

Blixen Klub Gribskov

Blixen Klub Gribskov er en frivillig forening, der tilbyder foredrag, udflugter og andre arrangementer til glæde for kvinder over 60 år. Socialt samvær, ny viden og inspiration er hjørnestenene.

  • Anett Wiingaard, mobil: 20251753Website: blixenklub.dk/gribskov
  • Email: gribskov@blixdenklub.dk