Hegn – træer

  • Inden for Øllekolle Grundejerforenings område er det frivilligt, om man vil beplante mod rabatten/vejen, idet der ikke er hegnspligt ud mod vej.
  • Det er tilladt at plante levende hegn (hæk, buske og træer) i eget hegn zonen (0-175 cm. fra skel) mod vejen.
  • Der må ikke opsættes faste hegn af f.eks. rafter, metal eller brædder i eget hegn zonen, idet ordensreglerne fastsætter, at medlemmer af Grundejerforeningen efter 15. august 2021 kun må opsætte levende hegn mod vejen. Hegn opsat før denne dato bør begrønnes, dvs. at plankeværk og lignende bør dækkes af planter.

Bortset fra ovenstående gælder reglerne i Hegnsloven og den almindelige Naboret. Herunder finder du en god letlæselig pjece, som beskriver hvordan hegnsloven fungerer:

Der kan være særlige problemer med høje træer, der står i skel eller inde på naboens grund. Du kan finde en god vejledning om dette i artiklen “Gode tips om problemer med høje træer ” .


Links: http://www.hegnsynet.dk, http://www.hegnsloven.dk, http://www.bolius.dk, http://www.retsinformation.dk