Ordensregler

Bestyrelsens seneste forslag til ordensregler er blevet behandlet ved den ekstraordinære Generalforsamling 15.august 2021. Der var stort flertal for at indføre det seneste forslag til ordensregler for Grundejerforeningen.
Den fulde version af ordensreglerne forventes kendt af alle grundejerforeningens medlemmer.
Husk især at overholde nedenstående rammer for godt naboskab:
  • Tag hensyn til hinanden 😊
  • Strandtrappenøglen må kun benyttes af husstanden og dens gæster. 
  • Musik må ikke genere de omkringboende.
  • Græsslåning er tilladt alle dage kl. 9-12 samt kl. 14-18.
  • Parkering i rabatten er kun for gæster. Egne biler skal parkeres på egen grund.
  • Skraldespande og trailere mm. må ikke i stå i rabatten.
  • Rabatten skal holdes fri for buske og træer.
  • Nye hegn mod vejen skal være levende.
  • Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.
  • Hunde bør føres i snor på veje og strand, og efterladenskaber skal samles op.
Mini-udgaven af ordensreglene findes på flere sprog – lige til at printe ud og hænge op – så du og dine lånere af huset let kan huske græsslåningstidpunkter, parkeringsregler, støjregler mm..
Såfremt der mod forventning opstår uenighed om overtrædelse af ordensreglementet, kan du finde klagevejledningen her:
Alle klager behandles anonymt, således at kun Bestyrelsen kender klagers identitet.