Kort

Herunder kan du se et kort over Øllekolle Grundejerforenings optageområde
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Kort_over_Oellekolle_Grundejerforening_2020-2-1024x865.jpg
Kortet viser alle matrikler i Grundejerforeningen. De røde matrikler er udstykket før 1951, og de grønne er udstykket efter 1951.
Vejene med hvid markering ejes af Grundejerforeningen, der også ejer strandstien og strandtrappen. Vejene med rød markering ejes af de enkelte grundejere
Her kan du downloade kortet over Øllekolle Grundejerforenings optageområde og udskrive det nemt

Vejstatus

Foreningens veje er alle private fællesveje

Vejstatus 2021
Kystbeskyttelsen
Blå: Kystbeskyttelseslinien. Sort: Bølgebrydere og skræntsikring