Strandtrapperenovering

Her kan du se faserne i den planlagte strandtrapperenovering, som blev vedtaget ved den ordinære generalforsamling i 2022. Projektet vil løbende blive udbygget med flere detaljer efterhånden som det skrider frem.
  • Formål

Erstatning af eksisterende strandtrappe med ny trappe, som har et forløb, der holdes på ØGF´s matrikel. De eksisterende reposer bevares, og øvre repos udvides. Bredden på trappetrin øges fra nuværende 80 cm til 100 cm.

  • Tegninger, materialevalg m.m.
  • Valg af leverandør

Afventer

  • Tilsyn med arbejdet

Afventer

  • Overdragelse

Afventer