Strandtrapperenovering

Her kan du se faserne i den planlagte strandtrapperenovering, som blev vedtaget ved den ordinære generalforsamling i 2022. Projektet vil løbende blive udbygget med flere detaljer efterhånden som det skrider frem.
  • Formål

Erstatning af eksisterende strandtrappe med ny trappe, som har et forløb, der holdes på ØGF´s matrikel. De eksisterende reposer bevares, og øvre repos udvides. Bredden på trappetrin øges fra nuværende 80 cm til 100 cm.

  • Tegninger, materialevalg m.m.
  • Valg af leverandør

Bestyrelsen har valgt La Cour Byg fra Hillerød som entreprenør. Tilbuddet ligger inden for rammerne af det beløb, der blev aftalt ved generalforsamlingen i 2022, og den ekstraordinære indbetaling fastholdes derfor på kr. 3000/matrikel. Arbejdet vil blive udført i perioden oktober 2023 til marts 2024, og mens arbejdet udføres vil adgangen til stranden være lukket. Det nøjagtige tidspunkt for lukningen vil kunne ses på hjemmesiden under fanen “nyheder”

  • Tilsyn med arbejdet

Anette Meldgaard, aktitekt.

  • Overdragelse

19. December 2023